Контрол на достъп с отчитане на работното време и автоматизация

Изграждане на контрол на достъп с отчитане на работното време и автоматизация.

Описание на функциите на контролерите:

 • Режими на контролерите:
 • Управление на една врата едностранно;
 • Управление на две врати едностранно или една двустранно;
 • Управление на четири врати едностранно, една двустранно и две едностранно или две врати двустранно;
 • Комуникация по шина RS485;
 • Комуникация LAN / WiFi / GPRS чрез допълнителен модул;
 • Автоматично превключване режима на комуникация;
 • Енергонезависима памет и часовник;
 • Отворен WEB SDK протокол за интегриране и разработка;
 • Функция Duress Mode;
 • Настройки на състоянията на входовете и изходите;
 • Автоматичен режим на работа: автономен или мрежов (връзка със софтуер);
 • Аварийно отваряне от външна система;
 • Времеви графици за ограничение на достъпа и автоматично задействане на изходите по предварително зададен времеви график;
 • Включване на цифров датчик за температура и относителна влажност;
 • Работа със софтуери