Контрол на достъп с пръстов отпечатък

         

Контрола на достъп с биометрични данни е една по-висока защита, която прави фактически невъзможно потребителите да си разменят карти или кодове за достъп. Биометричните терминали са снабдени с тъч дисплей, за удобство. Бързото разпознаване, прави устройствата подходящи за обекти с голям брой потребители.  Допълнителни методи за идентификация са чрез карта и парола/код.