Контрол на достъп с отчитане на работното време и автоматизация

Изграждане на контрол на достъп с отчитане на работното време и автоматизация.

Контрол на достъп с пръстов отпечатък

Контрола на достъп с биометрични данни е една по-висока защита, която прави фактически невъзможно потребителите да си разменят карти или кодове за достъп. Биометричните терминали са снабдени с тъч дисплей, за удобство. Бързото разпознаване, прави устройствата подходящи за обекти с голям брой потребители.  Допълнителни методи за идентификация са чрез карта и парола/код.

Контрол на достъп с лицево разпознаване и разпознаване на вени

Терминалите, базирани на лицево разпознаване се използват за обекти с изискване за високо ниво на сигурност. Приложими са различните методи на идентификация – лицево разпознаване, пръстов отпечатък, разпознаване на вени, парола и карта, като могат и да се комбинират.

 

Контрол на достъп с турникет

Комплект от компоненти за контролиран достъп и отчитане на работно време. Предназначен за бизнес сгради, обществени сгради, производствени предприятия, училища, учреждения, офиси и др.