Ние от Фог Сис, винаги се стремим да вървим в крак с новите технологии на пазара. Проучваме, тестваме нова техника, за да Ви представяме възможно най-добрите решения за дома и офиса. В сферата на контрола на достъп има много техника по-евтина, по-скъпа, по-надеждна с красив дизайн или скрит монтаж. В зависимост от обекта, нивото на сигурност и бюджета можем да Ви предложим различни варианти на техника за контрол на достъп. С умен контролер и командване през софтуер, можем да защитим Вашето имущество от неоторизиран достъп. Контролера е специализирано устройство, компютър, който пази настройките, информация под формата на списъци на лица, които имат право на достъп и нивото на правомощията им. Той се явява основно устройство в системата за контрол на достъп, даващо разрешение за преминаване след оторизация на потребителя. Контролерът може да следи за работното време и да има интегрирана СОТ функция. Софтуерът позволява разнообразие от справки и файлове за експортиране. Възможност за фиксирано или плаващо работно време, отчитане на почивките, въвеждане на болнични, отпуски, командировки и празници. Едно добро решение за управление на спортни зали например, което включва следене на абонамент, брой посещения за период, предплатено отчитане, отложено плащане, свързване на картов принтер, USB камера за заснемане на лица, касов апарат, управление на вендинг автомати. При вендинг машините, контролерът замества напълно вградения монетен механизъм и нуждата от касов апарат. Съвместим е с всички стандартни вендинг машини. Чрез специализиран софтуер има възможност за следене на наличностите в машината и в склада, както и генериране на справки за продажбите. Има пълна интеграция със системата за контрол на достъп и работно време в сгради с действаща система за контрол на достъп, базирана на безконтактни карти. Отпада и необходимостта от фискално устройство за всяка вендинг машина.

Контролерите са подходящи и за контрол на достъп до асансьор. Като администрацията се осъществява безжично със софтуер. Позволява да се извършват настройки на контролера,  да се въвеждат/изтриват карти на потребители, да се спира временно достъп на потребители (неплащащи), да се наблюдават събития в реално време.

И в заключение към контролерите за контрол на достъп могат да бъдат добавяни детектори за газ, температура и влага, турникет и други, съобразени с нуждите от защита, автоматизация и контрол. Новост в контрола на достъп са и Биометричните системи, чрез които идентификацията на потребители е въз основа на техните физически данни.