Ellipse 250 Pump Pro Plus

е идеалната система за сигурност с мъгла, която защитава малки и средни помещения като магазини, домове, гаражи. След като машината бъде активирана, тя изстрелва флуида за секунди съобразно програмираното време. Смяната на пълнителя с нов, става в няколко стъпки, по много лесен начин. Замъглява до 200/300 кубични метра за около 15 секунди. Лесна инсталация на стена. Възможност за добавяне на модули или аксесоари.

Ниска консумация на енергия

Идеалната изолационна система осигурява много ниска консумация на енергия, която ви позволява да спестите разходи в сравнение с други системи за мъгла.

Най-бързите генератори за мъгла в света

До 50 m³ в секунда. Невъзможно е да откраднеш това, което не виждаш. Това изречение има голям смисъл, когато имаме предвид Ur Fog, защото след няколко секунди не можеш да видиш нищо…

Резервоар

Лесна подмяна и с много конкурентна цена.

Стандартен протокол за шина

Уникалната конфигурация и допълнителните възможности на платката позволяват интеграцията на над 90% от съществуващите алармени системи, както и възможност за нови, уникални за ситуацията конфигурации.

Най-гъстата мъгла

Благодарение на иновативната формула на флуида с висок процент гликол, той осигурява плътна мъгла, която е напълно непроницаема.

Контрол на дюзата

Патентованата система позволява автоматичното засичане на нередности в дюзата, като предлага автоматични инструкции за справяне на проблема, преди да бъде подаден сигнал за
неизправност.

Сигурен и сертифициран

Системите за мъгла Ur Fog са сертифицирани според европейското законодателство. Течността за мъгла е тествана и е абсолютно безопасна. Те не са опасни за предмети, животни, хора.

Иновативна технология и експлоатация

Системата за мъгла Ur Fog е иновативна патентована технология. Гарантира най-ефективната защита срещу кражби.